Vítejte na stránkách
Ego by Roza
značka mladé talentované umělkyně a návrhářky
Rozárie Kautmanové *2008

Welcome to the website
Ego By Roza
brand of a young talented artist and designer
Rozárie Kautmanová *2008

Rozárie Kautmanová je vyhledávanou mladou malířkou pro své originální umění na plátně i v módě. Její umělecká díla obohacují šatník i interiér osobitých a úspěšných lidí po celém světě.

Rozárie Kautmanová is a sought-after young painter for her original art on canvas and in fashion. Her artwork enriches the wardrobe and interior of distinctive and successful people around the world.


 čím je značka ego by roza tak jedinečná?

Ego by Roza je odrazem autorčina světa, zachycený na nejluxusnější látky. Její vyjímečnost spočívá v jejím útlém věku, invencích a světovém pojetí přenášení její originální malby speciální digitální technologií na hedvábí, kašmír a jiné v podobě módních doplňků a šatů různých velikostí a stylu. Je schopna vložit do díla jakýkoliv text dle přání, osobní věnování či monogram. Umí zachytit osobnost zákazníka. Nabízí kolekce všech zobrazených designů, výrobu limitovaných dámských i pánských edicí, šití na míru i dárkové vouchery. Rozárie si pečlivě vybírá příběhy, plátna, látky i pracovní nabídky. A proto navázala spolupráci s The ISY Project LA, Nelson Mandela Anniversary, Porsche Stuttgart, Volkswagen Group, Fairmont The Palm Dubai a další.

"Každý detail její tvorby je jako šperk, který žena velmi ocení." říká operní pěvkyně Markéta Fassati.
"Tvorba Rozárie oslovila ženy napříč kontinenty. Její návrhy jsou fascinující a podtrhují osobnost člověka." říká Ndileka Mandela, vnučka Nelsona Mandely

What makes the Ego brand so unique?

Ego by Roza is a reflection of the author's world, captured on the most luxurious materials. Its uniqueness lies in its young age, inventions and worldview of transferring her original painting with special digital technology to silk, cashmere and others in the form of fashion accessories and dresses of various sizes. She can insert into her work any text according to wishes, a personal dedication or monogram. She can capture the personality of the customer. It offers women's dresses of all displayed designs, production of limited women's and men's editions, tailoring and gift vouchers. Rozarie carefully chooses colors, stories, canvases, fabrics and job offers. That is why she has established cooperation with a renowned company such as The ISY Project LA, Nelson Mandela Anniversary, Porsche Stuttgart, Volkswagen Group, Fairmont The Palm Dubai and others.

"Every detail of her art is like a piece of jewellery that a woman will greatly appreciate." says opera singer Marketa Fassati.

"Rozárie's work appeals to women across continents. Her designs are absolutely exquisite. They are luxury personified." says Ndileka Mandela, granddaughter of Nelson Mandela

Umění v pohybu - Art in motion

Máky / PoppiesMúza / MuseLoď v barvách & Pohádková loď /  Boat in the colors & Fairy shipNic / NothingIstanbulVincentovy vodopády / Vincent waterfalls

Bio & Press
Rozárie Kautmanová

Rozárie Kautmanová (*2008) je mladá malířka s valašskými kořeny, žijící v Praze, která se aktivně věnuje malování od svých pěti let. Její styl lze nazvat impresionismem, realismem, jindy i kubismem s osobitým dětským způsobem pojetí, vyjadřujícím emoce a nálady. Obrazy maluje uhlem, dále temperovými a akrylovými barvami pomocí štětců, prstů, párátek a hadříků. Výtvarný talent zdědila po svém dědečkovi, malíři Václavu Jaroňovi (1920 - 2005). Ten ve svých obrazech a obrázcích zaznamenával milované mizející Valašsko, a zároveň praneteří akademického sochaře Václava Kautmana (1920 - 1981), výjimečné osobnosti slovenského výtvarného umění. Rozárie již představila svá díla na samostatných vernisážích několikrát v Praze, Dubaji a Římě a její obrazy jsou součástí nejrůznějších charitativních akcí. Na základě její tvorby vznikla myšlenka navrhnout kolekci Ego by Roza se zaměřením na výrobu pánských a dámských módních doplňků a šatů těch nejkvalitnějších látek ”Made in Italy” s potiskem jejích originál obrazů. Spojením originality a nekonvenčního nápadu tak začala spolupráce s věhlasnou italskou textilní společností Larioseta. Ta se řadí mezi přední výrobce textilií, která svými tradicemi, kritériemi a invencemi spolupracuje s největšími světovými módními domy jako jsou Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermés, Moschino či Sonia Rykiel.

Spolupráce: The ISY Project LA, Nelson Mandela Anniversary, Porsche Stuttgart Anniversary, Volkswagen Group, Fairmont The Palm Dubai, Markéta Fassati Art Festival, Kostelní slavnosti a další. 

Vítejte ve světě Ego by Roza.

Rozárie Kautmanová (* 2008) is a young painter with Wallachian roots, living in Prague, who has been actively involved in painting since she was five years old. Her style can be called impressionism, realism, sometimes even cubism with a special children's way of conception, expressing emotions and moods. She paints her paintings with charcoal, as well as tempera and acrylic paints using brushes, fingers, toothpicks and cloths. She inherited her artistic talent from her grandfather, painter Václav Jaroň (1920 - 2005). He recorded the beloved disappearing Wallachia in his paintings and pictures, and at the same time the great-grandfather of the academic sculptor Václav Kautman (1920 - 1981), an exceptional personality in Slovak fine art. Rozárie has already presented her works at separate exhibitions in Prague, Dubai and Rome and her paintings are a part of various charitable events. Based on her work, the idea arose to design the Ego by Roza collection with a focus on the production of men´s and women´s fashion accessories and dresses of the highest quality fabrics "Made in Italy" with a print of her original paintings. By combining originality and an unconventional idea, the cooperation began with a renowned Italian company Larioseta. It is one of the leading textile manufacturers, which with its traditions, criteria and inventions cooperates with the world's largest fashion houses such as Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermés or Sonia Rykiel. 

Colaboration: The ISY Project LA, Nelson Mandela Anniversary, Porsche Stuttgart Anniversary, Volkswagen Group, Fairmont The Palm Dubai, Markéta Fassati Art Festival, Kostelní slavnosti etc. 

Welcome to the world of Ego by Roza.


Odkazy na články / Article links:

DailyMail24: Ego by Roza has received an interest in the world
https://en.dailymail24.com/2018/09/03/ego-by-roza-has-received-an-in/

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek
https://www.cmapm.cz/blog-a-aktuality/blog-22/

Článek Magazínu MF
Dneshttps://www.pressreader.com/searchquery=barbara%20kautmanov%C3%A1&languages=en&groupBy=Language&hideSimilar=0&type=1&state=1

‘Ego by Roza’ the first unique collection of 100% silk scarfs
https://en.dailymail24.com/2017/08/08/ego-by-roza-the-first-unique/

See 9-year-old art sensation Rozárie Kautmanová in Dubai
http://www.cntravellerme.com/content/7949-see-9-year-old-artist-roz%C3%A1rie-kautmanov%C3%A1-in-dubai

Slavnostní představení brandu Ego by Roza a jednovečerní výstava Rozárie Kautmanové
http://martinfryc.eu/vystavy/slavnostni-predstaveni-brandu-ego-by-roza-a-jednovecerni-vystava-rozarie-kautmanove/

Topmoments.cz – rozhovor s Rozárií Kautmanovou
https://www.topmoments.cz/rozhovory/5-rozarie/

Ženy sro - Rodina a děti
https://www.zenysro.cz/blogy/rodina-a-deti/ego-by-roza

Galavečer Kouzlo evergreenu
https://www.fassatiartfestival.com/archiv/#evergreen

Martin Fryč | Fassati Art Festival 2022 – výstavní a společenská část
https://martinfryc.eu/vystavy/fassati-art-festival-2022-vystavni-a-spolecenska-cast/?fbclid=IwAR0lf-0UGGKcx40NpqH_w8Nxk45UPlXkyL-XYvQ6qtEFkg9xlq7FKtdHMiM

Adventní galavečer listopad 2022
https://www.fassatiartfestival.com/program/

Fassati Art Festival - VIII. galavečer, 29. listopadu 2022, Obecní dům
https://youtu.be/LMmQhPx-Dwg


Gallery / E-shop

Staňte se součástí tohoto neuvěřitelného příběhu nepodmíněné vášně dítěte pro výtvarné umění a najděte si i Vy vzor, který je Vašemu srdci nejbližší.

Be a part of this incredible story of a child's unconditional passion for fine arts and find the pattern that is closest to your heart.

Avatar

Hedvábný šátek 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

Benátky
Venice

Hedvábný šátek 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

Coco Chanel

Hedvábný šátek 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

Dáma v bílém
Lady in white

Hedvábný šátek 180x70cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 180x70cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

kolekce / dresses


Chcete být informováni o aktualitách?
Would you like to be informed about news?

Napište nám.
Write to us.

Vaše jméno - Your name Váš e-mail - Your e-mail Zpráva - Message Souhlasím se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů Odeslat

Kontakt - Contact

Ego by Roza je zastupována Barbarou Kautmanovou.
Ego by Roza is represented by Barbara Kautmanová.

+420608522648

egobyroza@gmail.com

Gallery / E-shop

Dámské a pánské hedvábné šátky, šaty a šály vychází z originálních Rozáriiných obrazů. 
Women's and men's silk scarves, dresses and shawls are based on original Roza's paintings. 

Avatar

Hedvábný šátek 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

Benátky
Venice

Hedvábný šátek 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

Coco Chanel

Hedvábný šátek 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

Dáma v bílém
Lady in white

Hedvábný šátek 180x70cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 180x70cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

Dobro a zlo
Good and evil

Obraz, kombinovaná technika, 80x60cm. Není na prodej.

Painting, combined technique, 80x60cm. Not for sale.

Dubaj
Dubai

Žertovnou formou zpracovaný obraz Dubai je poděkování hotelu Fairmont The Palm za opětovné pozvání výstavy.

A playful image of Dubai as a thanks to the Fairmont The Palm for re-inviting the exhibition.

Dvojčata
Twins

Hedvábný šátek 140x140cm, 180x45cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 180x45cm,50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Egyptská múza
Egyptian muse

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Fairmont the Palm

Takto vidí Rozárie hotel Fairmont The Palm v Dubaji, kde nám bylo ctí poprvé vystavovat její obrazy období Vánoc v roce 2017.

This is how Rozárie sees the Fairmont The Palm Hotel in Dubai, where we were honored to exhibit her paintings of the Christmas period in 2017 for the first time.

Iman

Hedvábný šátek 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

Indian

Hedvábný šátek s textem i bez textu 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf with or without the text 140x140 cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

Inferno

Hedvábný šátek 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

Istanbul

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140 cm, 50x50 cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Japonci
Japanese

Obraz, speciální technika, 90x60cm. Není na prodej.

Painting, special technique, 90x60cm. Not for sale.

Jaro
Spring

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Karlík na Měsíci
Karlik on the Moon

Hedvábný šátek 140x140 cm nebo 50x50 cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140 cm or 50x50 cm. Price from 1000 CZK.

Létající ryba
Flying fish

Obraz, akryl.
Rozárie byla inspirována dokumentem o historii Aljašky

Acrylic painting.
Rozárie was was inspired by a documentary about the history of Alaska.

Leopard

Hedvábný šátek 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Ssilk scarf 140x140cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

Letní zahrada
Summer garden

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Loď po bouři
Boat after the storm

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Loď v barvách
Boat in the colors

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Máky
Poppies

Hedvábný šátek 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

Mandela

Tento obraz byl vytvořen na počest 100 letého výročí narození Nelsona Mandely v roce 2018.

This painting was created in honor of the 100th anniversary of Nelson Mandela's birth in 2018.

Měsíc v jezeře
Moon in the lake

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Motýl
Butterfly

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Múza
Muse

Hedvábný šátek 140x140cm, 190x80cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 190x80cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

Námořník
Sailor

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140 cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 1000 CZK.

Nic
Nothing

Hedvábný šátek 140x140cm, 180x45cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 180x45cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Noční Paříž
Night in Paris

Hedvábný šátek 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

Orchidej
Orchid

Hedvábný šátek 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

Paganini

Hedvábný šátek 140x140cm, 180x45cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 180x45cm,50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Planeta Olga
Olga planet

Hedvábný šátek 140x140cm, 180x45cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 180x45cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Pocta bláznům

Hedvábný šátek 140x140cm, 180x45cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 180x45cm,50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Podmořský svět
Undersea world

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Pohádková loď
Fairy Ship

Hedvábný šátek 140x140cm, 180x45cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 180x45cm,50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Porsche

Hedvábný šátek 140x140cm, 180x45cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 180x45cm,50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Porsche výročí
Porsche Anniversary

První obraz vytvořený Rozárií na zakázku pro Porsche Stuttgart k 70tiletému výročí založení této světové automobilky. Pouze na objednávku.

The first painting created by Rosaria to order for Porsche Stuttgart on the occasion of the 70th anniversary of the founding of this world manufacture. To order only.

Sacre Coeur

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Sakura

Hedvábný šátek 180x70cm. Cena 2800 Kč.

Silk scarf 180x70 cm. Price 2800 CZK.

Slon ve zlatě
Elephant in gold

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Sob v ohni
reindeer on fire

Hedvábný šátek 140x140cm, 180x45cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 180x45cm,50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Strom života
Tree of life

Hedvábný šátek 190x80cm. Cena 3900 Kč.

Silk scarf 190x80cm. Price 3900 CZK.

Víly
Mermaids

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Vítr
Wind

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Vincentovy vodopády
Vincent's waterfalls

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Volkswagen

Obraz namalován na zakázku pro automobilku Volswagen, jakožto nová spolupráce mezi Ghanou, Jihoafrickourepublikou a Německem. Pouze na objednávku.

This painting was made for car manufacture Volswagen, as a new collaboration between Ghana, South Africa and Germany. To order only.

Zázrak hudby
Miracle of music

Hedvábný šátek 140x140cm, 180x45cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140cm, 180x45cm,50x50cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

Zlatá hlava
Golden head

Hedvábný šátek 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

VLK

Hedvábný šátek 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

LAHABIEL

Hedvábný šátek 140x140cm nebo 50x50cm. Cena od 1000 Kč.

Silk scarf 140x140cm or 50x50cm. Price from 1000 CZK.

LEHKOST BYTÍ

Hedvábný šátek 180x45cm. Cena od 4500 Kč.

Silk scarf 180x45cm. Price from 4500 CZK.

DIVOČÁK

wild boar

Obraz malba uhlem.

Painting charcoal technique.

SNÍDANĚ S KING KONGEM

Breakfast with King Kong

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140 cm, 50x50 cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

MOŘSKÝ PŘÍBOJ

SEA SURF

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140 cm, 50x50 cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.

SRDCE

HEART

Hedvábný šátek 140x140cm, 50x50cm nebo 33x33cm. Cena od 700 Kč.

Silk scarf 140x140 cm, 50x50 cm or 33x33cm. Price from 700 CZK.